nüke
tiiger

Uute liikmete vastuvõtt klubisse toimub taas Septembris!

Nüke 35-õppeaasta!

cherry tree
karate-do kanji

Nükes järgitakse karate-do alusväärtusi, mille põhirõhk on asetatud iseloomu- ja väärtuskasvatusele.

Klubi Nüke on kõige pikema traditsiooniga karateklubi Eestis. Meil on heade kogemuste ja oskustega treenerid, selle tunnistuseks on rahulolevate harjutajate suur hulk.

cherry branch
samurai

Karated õppides ja harjutades omandab õpilane enesearendamiseks ja eluks vajalikke teadmisi, oskusi ja võimeid.

Tähtis ei ole mitte õpilase võit ega kaotus, vaid õpilase areng, treeningutel rõhutatakse tööpanust ja pingutuse määra.

crane

© 2023 nüke karate-do klubi

Kontakt

waves