nüke

Nüke klubist

Nükes õpetatakse Shotokan karated. Õppe-ja treeningtegevus, kus omandatakse karate-do ja spordialaseid põhiväärtusi, on väga mitmekesine. Klubi õppe- ja treeningtegevusse mahub nii karate kui spordi teoreetiline, kehaline, tehniline, taktikaline kui ka eetilis-moraalne ja psühholoogiline ettevalmistus.

Klubi Nüke peaõpetaja

Treener Herik

Herik Tölpt

belt

Musta vöö 4.aste, EKR VI taseme karateõpetaja.

medal

Mitmekordne Eesti meister ja paljude rahvusvaheliste turniiride auhinnavõitja.

karateka

Eesti Karate Föderatsiooni treenerite nõukogu liige ja JKS Estonia instruktor.

Visioon

Karate-do klubi Nüke visiooniks on karate-do kui spordi-, iseloomu- ja väärtuspõhise kasvatussüsteemi propageerimine ja õpetamine.

© 2023 nüke karate-do klubi

Kontakt

waves