nüke

Uute liikmete vastuvõtt klubisse toimub taas Septembris!

Nüke 35-õppeaasta!

KARATEGA JULGEKS, TARGAKS JA HOOLIVAKS!

Karate-do klubi Nüke missioon on terve, targa, heasoovliku, tugeva iseloomuga ja sportliku eluhoiakuga inimese kasvatamine karate-do ja spordi kaudu.

Me kõik tahame, et meie lastest sirguksid sportlikud, terved, targad, julged ning teistest hoolivad inimesed. Selleks tuleb meil motiveerida ning suunata oma lapsi lisaks koolitükkide õppimisele ka aktiivselt liikuma ja sporti tegema ning selle kaudu oma iseloomu ja väärtushoiakuid kujundama.

Parim aeg karatetreeningute alustamiseks on lastel noorem kooliiga – siis on trennis kergem hakkama saada. Normaalseks kehaliseks ja vaimseks arenguks, tervise tugevdamiseks ning sportliku huvi ja tubliduse kujundamiseks vajab iga laps vähemalt 3 korda nädalas 1–1,5 tundi sportlikku liikumist.

Kui nädala sisse mahuvad karatetreeningud, hakkab lastel ka koolis ladusamalt minema. Karate treeningutel õpitakse keskenduma, pingutama, ennast kontrollima, teistega hästi läbi saama, lastel kasvab enesekindlus ja julgus.

Kui laps tunneb karate trennist ja liikumisest rõõmu, sirgub temast kehaliselt aktiivne inimene, kellel ei tule mõttessegi spordist eemale hoida, ning saab varakult aru, mida teha selleks, et olla terve ja sportlik. See on füüsiline ja vaimne pagas kogu eluks. Laste huvi ning harjumuste kujunemisel sportliku tegevuse vastu sõltub väga palju ka lastevanemate hoiakutest ja suhtumisest. Trennis käivatele lastele on lastevanemate toetus ning tunnustus väga oluline!

© 2023 nüke karate-do klubi

Kontakt

waves